VECA Việt Nam

VECA & Coca-Cola hợp tác – phát triển thu gom chai nhựa PET thông qua ứng dụng VECA

VECA & Coca-Cola hợp tác – phát triển thu gom chai nhựa PET thông qua ứng dụng VECA

VECA & Coca-Cola hợp tác – phát triển thu gom chai nhựa PET thông qua ứng dụng VECA

VECA & Coca-Cola hợp tác – phát triển thu gom chai nhựa PET thông qua ứng dụng VECA

VECA & Coca-Cola hợp tác – phát triển thu gom chai nhựa PET thông qua ứng dụng VECA

VECA, ứng dụng kết nối hệ sinh thái tái chế, đã hợp tác với Coca-Cola nhằm đưa mọi người bước gần hơn đến việc bảo vệ môi trường và phát triển thu gom chai nhựa PET. Với VECA, việc ứng dụng công nghệ trong thời đại tiên tiến đã trở thành một công cụ quan trọng để thực hiện công việc số hóa ngành môi trường sống.

Bằng cách sử dụng app VECA, người dân dễ dàng sử dụng công nghệ và tham gia vào quá trình thu gom chai nhựa PET. Điều này không chỉ giúp chúng ta đóng góp vào việc bảo vệ môi trường mà còn nhận được những phần thưởng hấp dẫn từ thương hiệu Coca-Cola.

Thương hiệu VECA và Coca-Cola đã hợp tác phát triển hệ thống thu gom chai nhựa PET thông qua ứng dụng VECA. Nhờ sự tiên phong về tầm nhìn, VECA và Coca-Cola đã đặt nền tảng cho cuộc cách mạng về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Với VECA và Coca-Cola, mỗi người trong chúng ta đều đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo rằng chai nhựa PET hay các loại phế liệu khác được thu gom và tài chế một cách hiệu quả nhất. Với từng bước đi nhỏ mà chắc, chúng ta đang thay đổi thói quen của người tiêu dùng đồng thời gây dựng nên một thế giới xanh bền vững.

Hãy truy cập vào ứng dụng VECA ngay hôm nay và tham gia vào cuộc cách mạng bảo vệ môi trường. Với VECA và Coca-Cola, mọi đóng góp nhỏ của bạn đều có ý nghĩa to lớn.

Hãy cùng nhau xây dựng một tương lai xanh hơn và bảo vệ hành tinh của chúng ta cho những thế hệ tương lai.