VECA Việt Nam

VECA đồng hành cùng CELADON City tại chương trình giờ trái đất

VECA đồng hành cùng CELADON City tại chương trình giờ trái đất

VECA đồng hành cùng CELADON City tại chương trình giờ trái đất

VECA đồng hành cùng CELADON City tại chương trình giờ trái đất

VECA đồng hành cùng CELADON City tại chương trình giờ trái đất

VECA ĐỒNG HÀNH CÙNG CELADON CITY TẠI CHƯƠNG TRÌNH GIỜ TRÁI ĐẤT

VECA tham gia chương trình Đổi phế liệu lấy cây xanh tại Celadon City, Tân Phú. Chương trình là hành động xanh thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường và giảm thiểu lãng phí năng lượng.

Khi mang rác tái chế đến đổi quà quý cư dân sẽ được nhận cây sen đá

Chiến dịch Giờ Trái Đất 2023 đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 người để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Sự kiện đã tạo ra sự gắn kết trong cộng đồng và cung cấp hơn 1.200 chồi non cho người tham dự thông qua hoạt động tái chế rác. Việc nâng cao nhận thức và tạo sự quan tâm đối với vấn đề biến đổi khí hậu và môi trường cần được duy trì trong dài hạn, bằng cách liên tục tăng cường giáo dục và hoạt động bảo vệ môi trường.

VECA chân thành cảm ơn sự đồng hành và tham gia nhiệt tình của cư dân tại CELADON CITY. Qua chương trình này chúng ta đã thu gom được hơn 200kg rác tái chế. Hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường khi có thể!