VECA Việt Nam

VECA đồng hành cùng Saigon Co.op tại chương trình “Gom tái chế - Nhận quà xinh”

VECA đồng hành cùng Saigon Co.op tại chương trình “Gom tái chế - Nhận quà xinh”

VECA đồng hành cùng Saigon Co.op tại chương trình “Gom tái chế - Nhận quà xinh”

VECA đồng hành cùng Saigon Co.op tại chương trình “Gom tái chế - Nhận quà xinh”

VECA đồng hành cùng Saigon Co.op tại chương trình “Gom tái chế - Nhận quà xinh”

VECA ĐỒNG HÀNH CÙNG SAIGON CO.OP TẠI CHƯƠNG TRÌNH "GOM TÁI CHẾ - NHẬN QUÀ XINH"

VECA rất hân hạnh đồng hành cùng Phòng Quản lý chất lượng và Đoàn Thanh niên Văn phòng Liên hiệp Saigon Co.op trong chương trình: “Gom tái chế - Nhận quà xinh”
Địa điểm tại văn phòng Liên hiệp 131 Điện Biên Phủ, từ ngày 30/1 đến ngày 4/2/2023 với 3 chủng loại chủ đạo: Chai nhựa, vỏ hộp sữa và giấy các loại.