VECA Việt Nam

VECA TRIỂN KHAI SÁNG KIẾN NHỎ, CHUYỂN ĐỔI VỰA VE CHAI TRUYỀN THỐNG THÀNH VỰA KIỂU MỚI

VECA TRIỂN KHAI SÁNG KIẾN NHỎ, CHUYỂN ĐỔI VỰA VE CHAI TRUYỀN THỐNG THÀNH VỰA KIỂU MỚI

VECA TRIỂN KHAI SÁNG KIẾN NHỎ, CHUYỂN ĐỔI VỰA VE CHAI TRUYỀN THỐNG THÀNH VỰA KIỂU MỚI

VECA TRIỂN KHAI SÁNG KIẾN NHỎ, CHUYỂN ĐỔI VỰA VE CHAI TRUYỀN THỐNG THÀNH VỰA KIỂU MỚI

VECA TRIỂN KHAI SÁNG KIẾN NHỎ, CHUYỂN ĐỔI VỰA VE CHAI TRUYỀN THỐNG THÀNH VỰA KIỂU MỚI

Ngày 19.12.2023, VECA vinh dự trở thành đơn vị triển khai Sáng Kiến Nhỏ "Ứng dụng công nghệ để giúp Vựa ve chai kinh doanh hiệu quả thúc đẩy triển khai EPR" trong dự án "Giảm thiểu ô nhiễm do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ". Một bước quan trọng nhằm giảm thiểu ô nhiễm và quản lý chất thải nhựa tại Việt Nam.

Vấn Đề Ô Nhiễm Nhựa tại Việt Nam

Mỗi năm, Việt Nam đang đối mặt với một thách thức đáng kể khi lãng phí khoảng 2,2-2,9 tỷ USD do thất thoát hơn 2,6 triệu tấn chất thải nhựa chưa được thu hồi và tái chế (theo báo cáo của IFC và Ngân hàng Thế giới năm 2021). Điều này đặt ra một vấn đề nghiêm trọng về môi trường và kinh tế.

Ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Nhận biết được tính cấp thiết của vấn đề này, Việt Nam đang phát triển các giải pháp toàn diện hơn trong quản lý chất thải nhựa, thể hiện rõ trong việc sửa đổi Luật Bảo vệ Môi trường (năm 2020) với việc làm rõ điều khoản về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). EPR được kỳ vọng mang lại các cơ hội kinh tế và chia sẻ gánh nặng tài chính trong công tác quản lý chất thải rắn tại Việt Nam, giảm thiểu lượng bao bì nhựa bị thải bỏ không được thu gom và tái chế.

Sáng Kiến Nhỏ - Chìa Khóa Mở Cửa Cho Giải Pháp Toàn Diện

Sáng Kiến Nhỏ ra đời với mục tiêu chuyển đổi Vựa ve chai truyền thống thành mô hình Vựa kiểu mới, theo định hướng EPR và kinh tế tuần hoàn. Bằng cách ứng dụng công nghệ, Vựa có khả năng kết nối trực tiếp với các nhà máy tái chế, tăng tỷ lệ chất thải rắn tái chế theo quy định và giảm gánh nặng cho môi trường.

Hình ảnh app Vựa Ve Chai thực tế

Hình ảnh thực tế ứng dụng Vựa Ve Chai

Sáng kiến này không chỉ hỗ trợ quốc gia giảm lượng chất thải nhựa không được tái chế mà còn tạo ra cơ hội kinh tế mới và giảm áp lực tài chính cho quản lý chất thải rắn. Đây là một bước quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững và giữ cho môi trường sống xanh sạch.

Hợp Tác Hiệu Quả - Nhà tài trợ chính là USAID 

Sáng Kiến Nhỏ của VECA là một trong những hoạt động trong Dự án Giảm thiểu ô nhiễm, được thực hiện bởi Winrock International phối hợp với Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Hành động chung này là minh chứng cho sự đoàn kết và hợp tác trong việc giảm ô nhiễm môi trường cùng hướng tới một Việt Nam không còn rác thải nhựa

Kỳ vọng kết quả sẽ đạt được sau 2024

02 Vựa truyền thống chuyển đổi thành công sang Vựa kiểu mới

Thông qua Ứng dụng Vựa ve chai, xây dựng được chuỗi cung ứng phế liệu bền vững từ vựa đến nhà máy tái chế

Ít nhất 07 tấn nhựa thải (PET, HDPE) được tái chế

Tăng lượng chất thải nhựa được thu gom và tái chế theo quy định 

VECA tin rằng sáng kiến này sẽ là công cụ đắc lực cho các doanh nghiệp và các đối tác cùng tham gia để tạo thực hiện EPR hướng đến nền kinh tế tuần hoàn.