Veca Mobile App - Ứng dụng VECA đạt giải thưởng "Zero waste cities challenge"

Veca Mobile App - Ứng dụng VECA đạt giải thưởng "Zero waste cities challenge"

Veca Mobile App - Ứng dụng VECA đạt giải thưởng "Zero waste cities challenge"

Veca Mobile App - Ứng dụng VECA đạt giải thưởng "Zero waste cities challenge"

Veca Mobile App - Ứng dụng VECA đạt giải thưởng "Zero waste cities challenge"

VECA chiến thắng cuộc thi “Thử thách Thành phố không rác” cho TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giải thưởng được tổ chức bởi Mạng lưới kinh tế tuần hoàn – điều phối bởi Wasteaid UK.