Ứng dụng ve chai công nghệ VECA - Chuyên mục Sức bật Sáng tạo Khời nghiệp HTV9

Ứng dụng ve chai công nghệ VECA - Chuyên mục Sức bật Sáng tạo Khời nghiệp HTV9

Ứng dụng ve chai công nghệ VECA - Chuyên mục Sức bật Sáng tạo Khời nghiệp HTV9

Ứng dụng ve chai công nghệ VECA - Chuyên mục Sức bật Sáng tạo Khời nghiệp HTV9

Ứng dụng ve chai công nghệ VECA - Chuyên mục Sức bật Sáng tạo Khời nghiệp HTV9

Veca là gì và ra đời với mục đích gì?  Mô hình hoạt động của VECA, tất cả đã được bật mí trong video trên.