3R là gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng 3R? Ve chai thì có liên quan gì nào?

3R là gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng 3R? Ve chai thì có liên quan gì nào?

3R là gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng 3R? Ve chai thì có liên quan gì nào?

3R là gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng 3R? Ve chai thì có liên quan gì nào?

3R là gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng 3R? Ve chai thì có liên quan gì nào?

3R đề cập đến ba thuật ngữ thường được sử dụng khi nói về chất thải: Tiết giảm, Tái sử dụng và Tái chế.

Reduce (tiết giảm): sự thay đổi lối sống, cách tiêu dùng và sự cải tiến trong quy trình sản xuất… sẽ làm giảm lượng chất thải phát sinh ra môi trường. Lượng sản phẩm tạo ra lớn nhất, tài nguyên được sử dụng hiệu quả nhất nhưng lượng chất thải tạo ra lại ít nhất là sự tối ưu hóa cần thiết.

Reuse (tái sử dụng): tận dụng tối đa tuổi thọ của các sản phẩm và sử dụng nó để phục vụ các mục đích khác nhau nhằm tiết kiệm tối đa.

Recycle (tái chế): bằng sự sáng tạo mà tận dụng những rác thải, vật liệu thải đi để làm ra các sản phẩm khác có ích.

3R giúp giảm thiểu một cách tối đa lượng chất thải ra môi trường, làm giảm sự ô nhiễm và cơ sở vật chất để xử lý chất thải đó. Những vật phẩm tái chế đem đến một nguồn thu lớn cho các doanh nghiệp cũng như góp một khoản tiết kiệm cho chính người tiêu dùng. Vì vậy, nền kinh tế quốc gia cũng được nâng đỡ hơn.

3R là sản phẩm trí tuệ của con người nhằm nâng cao nhận thức của toàn cộng đồng. Nó mang sức mạnh tinh thần to lớn, giúp thay đổi cách thức sử dụng, ý thức bảo vệ môi trường của con ngườViệc thực hiện biện pháp 3r, giúp tạo ra việc làm, tăng thu nhập, giảm thiểu các chi phí xã hội (quản lý chất thải, chăm sóc sức khỏe…)