VECA Việt Nam

Hoạt hình vui về tái chế, phân loại rác I Veca và các bạn - Mình không phải là rác!

Hoạt hình vui về tái chế, phân loại rác I Veca và các bạn - Mình không phải là rác!

Hoạt hình vui về tái chế, phân loại rác I Veca và các bạn - Mình không phải là rác!

Hoạt hình vui về tái chế, phân loại rác I Veca và các bạn - Mình không phải là rác!

Hoạt hình vui về tái chế, phân loại rác I Veca và các bạn - Mình không phải là rác!

Hoạt hình ngắn nhiều tập về chuyến phiêu lưu của VECA và các bạn phế liệu: Chai nhựa Aqua, Thùng giấy Sopi, Nồi nhôm Poti và đặc biệt là 2 bạn hộp sữa Berry và Mixi.

Xuyên suốt các tập là những câu chuyện về phân loại rác, tái chế và 3R dành cho các bạn nhỏ. 

Series hoạt hình ngắn nằm trong chương trình "Thu gom vỏ hộp giấy" kết hợp giữa ứng dụng thu mua ve chai VECA và TETRA PAK VIETNAM.