VECA Việt Nam

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ TẢI APP VECA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ TẢI APP VECA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ TẢI APP VECA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ TẢI APP VECA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ TẢI APP VECA

Veca là app kết nối Người cần bán đến với Người thu mua ve chai. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí cho mọi đối tượng sử dụng. Giá thu mua được niêm yết và điều chỉnh theo thị trường.