Phân loại Rác có cần thiết không nhỉ? Nào chúng mình cùng chung tay phân loại rác nhé!

Phân loại Rác có cần thiết không nhỉ? Nào chúng mình cùng chung tay phân loại rác nhé!

Phân loại Rác có cần thiết không nhỉ? Nào chúng mình cùng chung tay phân loại rác nhé!

Phân loại Rác có cần thiết không nhỉ? Nào chúng mình cùng chung tay phân loại rác nhé!

Phân loại Rác có cần thiết không nhỉ? Nào chúng mình cùng chung tay phân loại rác nhé!

Câu chuyện buồn của quái vật Nylon, vì sao cần phải phân loại rác ra riêng. Lời kêu gọi của nhóm bạn VECA về phân loại hàng ngày.