Phải làm gì để được tái chế? Vỏ hộp sữa và các bạn Ve chai

Phải làm gì để được tái chế? Vỏ hộp sữa và các bạn Ve chai

Phải làm gì để được tái chế? Vỏ hộp sữa và các bạn Ve chai

Phải làm gì để được tái chế? Vỏ hộp sữa và các bạn Ve chai

Phải làm gì để được tái chế? Vỏ hộp sữa và các bạn Ve chai

Làm thế nào để giúp 2 bạn vỏ hộp được tái chế thành đồ dùng? 
Vỏ hộp sữa giấy nên được tái chế vì chúng có cấu tạo từ những nguyên liệu tốt nhất. Vỏ hộp sữa giấy có thể được tái chế thành giấy, tấm lợp và các đồ dùng....