VECA Việt Nam

Cuộn xuống
GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI
GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

VECA cung cấp dịch vụ thu gom rác thải tái chế, giải pháp EPR,

kết nối các thành phần của hệ sinh thái tái chế bằng việc gia tăng

giá trị và mang lại hiểu quả - đáp ứng nhu cầu ngành tái chế Việt Nam…

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Đối tác
  • Khách hàng

Thống kê